MAJKA nyereményjáték

MAJKA nyereményjáték

Szeretnél páros belépőt nyerni Majka és a 100 Tagú Cigány zenekar koncertjére vagy egy Majka által dedikált HELL ízválogatás bőröndre fáj a fogad?

Nyereményjátékban való részvétel menete

  • Regisztrálj a https://www.hellenergystore.com/regisztracio oldalon
  • Vásárolj 2 tálcával kedvenc üdítő vagy energiaitalodból
  • A csomagodba rejtett kaparós sorsjegy lekaparásával már is láthatod mit nyertél!
  • A sorsjegyen található egyedi kódot írd be ahttps://www.hellenergystore.com/nyeremenyjatek oldalra fogadd el a nyereményjáték szabályzatot és máris tiéd a kuponodon szereplő ajándék!


Nyeremények

 -5 db páros belépő Majka és a 100 Tagú Cigányzenekar koncertjének egyikére

- 21 db Majka által dedikált HELL ízválogatás bőrönd, mely a termék portfóliónkból 12 db-ot tartalmaz.

- 174 db 10%-os kupon amelyet a következő vásárlásodnál fel tudod használni!


HELL Ízválogatás bőrönd. 


*A kép csak illusztráció, a bőrönd grafikai kinézetének és a termékek ízkombinációjának a változásának jogát fent tartjuk.


A nyereményjáték szabályzat:

A „MAJKA & HELL” NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

1. A Játék szervezője

1.1. A „Majka & HELL” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 1. 1. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 13324223-4-44; kapcsolat: ugyfelszolgalat@hellenergystore.com; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező leányvállalata, a Hell Energy Store Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 1. 1. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-710935; adószám: 12937420-2-42; a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabályzat 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a https://www.hellenergystore.com/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) regisztrál, továbbá

2.1.2. a jelen Játékszabályzat 3. pontjában kifejtett játék időtartam alatt vásárol 2 tálca mennyiséget, azaz 2* 24 darabot a Jelen Játékszabályzat 3.2. pontjában felsorol Játékban résztvevő termékek közül, továbbá

2.1.3. a megrendelt termékek csomagolásában (karton dobozában) elhelyezett kaparós vouchert lekaparja, és amennyiben a kódszám (a továbbiakban: „Kód”) alatt a jelen Játékszabályzat 4.3. pontjában felsorolt nyeremények közül egyet feltüntetve talál, úgy a Kódot feltölti a Weboldalon található „Kód feltöltés” fül alatti felületre (a továbbiakban: „Kód Feltöltés”), amely benyújtásával egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.4. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.3. pontjában felsorolt nyeremények illetve a fődíj igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.5. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2 A feltöltött Kód utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos korlátlan számú Kód feltöltésére jogosult. A Kód Feltöltés akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a Kód Feltöltést tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával és saját Weboldali fiókjukba történő belépéssel küldenek be a Játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Weboldali fiókot vesz igénybe vagy nem saját adatait adja meg, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók és a Weboldali fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

2.8. A Kód feltöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.9. A Kód Feltöltéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények vagy a fődíj megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A Játék időtartama és a Játékban résztvevő termékek

3.1 A Játék 2019. október 30. napján 08 óra 00 perctől 2019. november 26. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”).

3.2. A Játékban az alábbi termékek vesznek részt (a továbbiakban: „Játékban Résztvevő Termékek”):

3.2.1. HELL ENERGY DRINK Strong Cola;

3.2.2. HELL ENERGY DRINK Classic;

3.2.3. HELL ENERGY DRINK Strong Apple;

3.2.4. HELL ENERGY DRINK Strong Red Grape;

3.2.5. HELL ENERGY DRINK Zero;

3.2.6. HELL ENERGY DRINK Zero Strawberry;

3.2.7. HELL ENERGY DRINK Strong Focus;

3.2.8. HELL ENERGY DRINK Multi+;

3.2.9. HELL ENERGY DRINK Energy Active;

3.2.10. HELL ENERGY DRINK Summer Cool Pineapply-Lime;

3.2.11. HELL ENERGY DRINK Summer Cool Strawberry-Kiwi;

3.2.12. ENERGY COFFEE Latte;

3.2.13. ENERGY COFFEE Slim Latte;

3.2.14. ENERGY COFFEE Cappuccino;

3.2.15. XIXO Citromos jeges tea;

3.2.16. XIXO Őszibarackos jeges tea;

3.2.17. XIXO Epres jeges tea;

3.2.18. XIXO Körtés jeges tea;

3.2.19. XIXO Citrusos zöld tea;

3.2.20. XIXO Citrusos zöld tea zero;

3.2.21. XIXO Mangó ízű zöld tea zero;

3.2.22. XIXO Cola;

3.2.23. XIXO Cola zero;

3.2.24. XIXO Lemon;

3.2.25. XIXO Narancs;

3.2.26. XIXO Málna-menta zero;

3.2.27. XIXO Kék szőlő zero;

A Szervező jogosult a Játékban Résztvevő Termékek körét bármikor megváltoztatni (ideértve a bővítést és a Résztvevő Termékek körének csökkentését is), amelyről a Játékosokat jelen Játékszabály szerint értesíti.

4. A Játék menete és a nyeremények

4.1. A Játékosok feladata a következő:

A Játék során a Játékosnak a 2.1.1. pontban megjelölt Weboldalon található „Nyereményjáték” gombra kattintva elérhető felületen kell feltöltenie a Kódot az ott található instrukcióknak, illetve a jelen Játékszabályzatnak megfelelően (a jelen Játékszabályzatban: „Kód Feltöltése”). Szervező fenntartja a jogot, hogy a Kód Feltöltés elbírálásában a Szervező saját döntése az irányadó, amely ellen a Játékosok nem jogosultak fellép.

Az a Játékos vehet részt a Játékban, aki legalább 1 (egy) darab érvényes Kódot feltölt. A Játék időtartamán kívül feltöltött Kódok nem kerülnek figyelembevételre.

4.2. A Szervező a Játék időtartama alatt 26 (huszonhat) nyertes Játékos számára biztosítja a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyeremények egyikét. A kaparós voucherekhez a véletlenszerűség elvével kerültek hozzárendelve a nyeremények. A Kódokat tartalmazó kaparós voucherek a véletlenszerűség elvével kerülnek a megrendelt Játékban Résztvevő Termékek kartondobozába.

4.3. Nyeremények: A Játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények (a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”):

4.3.1. 5 (öt) darab két személyre szóló koncert jegy Majka alábbi koncertjeinek egyikére:

a) Tatabánya (Földi Imre Sportcsarnok); november 4. (hétfő) 20:00;

b) Miskolc (Generali Aréna); november 9. (szombat) 19:00;

c) Székesfehérvár (Alba Regia Sportcsarnok); november 14. (csütörtök) 19:00;

d) Szeged (Városi Sportcsarnok); november 19. (kedd) 19:00;

e) Nyíregyháza (Continental Aréna); november 22. (péntek) 19:00;

f) Debrecen (Kölcsey Központ); november 23. (szombat) 20:00;

g) Szombathely (Aréna Savaria); november 28. (csütörtök) 19:00;

h) Budapest (Bok csarnok); november 30. (szombat) 20:00;

i) Budapest (Bok csarnok); december 1. (vasárnap) 20:00;

j) Győr (Audi aréna); december 7. (szombat) 20:00,

(a továbbiakban: „Koncertjegy”). A nyertes Játékos jogosult megválasztani, hogy a fenti felsorolásban szereplő koncertesemények közül melyik koncerteseményre kéri a két személyre szóló Koncertjegyet. A Játékos egyszer jogosult koncerteseményt választani, a választást követően nem jogosult a Koncertjegyet másik Koncertjegyre változtatni. A Játékos kizárólag olyan koncerteseményt választhat, amely a Kód Feltöltés időpontja után kerül megrendezésre. A Játékos akkor sem jogosult másik Koncertjegyre változatni választását, ha a Koncertre nem tudott elmenni, vagy ha a Koncert elmaradt.

A Szervező nem vállal felelősséget a fenti koncertesemények időpontjaiért, illetve a koncertesemény megtartásáért. A Szervező nem felelős a koncerten történő bármely eseményért sem.

4.3.2. 21 (huszonegy) darab Majka által aláírt 36*29*4 méretű papír táska benne 12 (tizenkét) darab Játékban Résztvevő Termékkel (a továbbiakban: „Bőrönd”).

A Játékos nem jogosult a Bőröndben található Játékban Résztvevő Termékeket önállóan megválasztani.

4.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

5. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

5.1. A kaparós voucher kaparós felületének eltávolítását követően a Játékos nyomban értesül, hogy Nyereményre jogosult (a továbbiakban: „Nyertes Játékos”) vagy nem jogosult (a továbbiakban: „Nem Nyertes Játékos”). Amennyiben a Nyertes Játékos Nyereményre jogosult, úgy a Kód alatt a kaparós voucheren a Nyeremény is feltüntetésre kerül.

5.2. A Koncertjegyet nyerő Nyertes Játékosok számára a Szervező a Kód Feltöltését és a koncertesemény kiválasztását követően megküldi a Nyertes Játékos Weboldalra történő regisztrációjakor megadott e-mail címére a kiválasztott koncertesemény részvétele tekintetében a visszaigazoló e-mailt a koncertesemény részleteiről és a Koncertjegy koncertesemény helyszínén történő átvételről. A Szervező a koncertesemény szervezőjét értesíti a Nyertes Játékos nevéről, és arról, hogy a Nyertes Játékos egy általa választott további személlyel (kísérőszeméllyel) jogosult a koncerteseményen díjmentesen részt venni.

5.3. A Koncertjegyet nyerő Nyertes Játékos nem jogosult a saját Koncertjegyét más személy számára átadni, tehát a Nyertes Játékosnak a koncerteseményre mindenképpen el szükséges mennie ahhoz, hogy az általa kijelölt második személy (kísérőszemély) is részt vehessen a koncerteseményen. A Koncertjegyet nyerő Nyertes Játékos szabadon választhatja meg a kísérőszemélyt.

5.4. A Bőrönd Nyertes Játékosokkal a Szervező a Weboldalra történő regisztrációjukkor megadott e-mail címen keresztül a Kód Feltöltést követő 24 (huszonnégy) órán belül felveszi a kapcsolatot (a továbbiakban: „Értesítés”).

5.5. A Nem Nyertes Játékosok a Kód birtokában jogosulttá válnak 10 (tíz) % kedvezményre (a továbbiakban: „Kedvezmény”) a Weboldalon keresztül leadott következő rendelés végösszegéből. A Nem Nyertes Játékos a Weboldalon történő vásárláskor jogosult megadni a Kódot, amely biztosítja számára a kedvezményt. A Kedvezmény a 2019. december 31. napjáig használható fel 1 (egy) vásárlás alkalmával.

5.6. A Bőrönd Nyertes Játékosok a Bőrönd átvételének feltételeként kötelesek az Értesítést annak megküldésétől számított, legkésőbb 12 (tizenkét) órán belül visszaigazolni e-mail válaszüzenetben és a Bőrönd átadásához szükséges következő személyes adataikat pontosan megadni: (i) teljes név, (ii) telefonszám, (iii) lakcím vagy postázási cím. A Lebonyolító a visszaigazolást annak a válasz üzenet átvételétől számított, legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül megküldi, amelyben tisztázza a Nyertes Játékossal a Bőrönd átvételének pontos menetét. A Bőröndöt a Nyertes Játékos által megadott címre juttatja el a Szervező a visszaigazolást követő 30 (harminc) naptári napon belül. Amennyiben a Bőrönd Nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Bőrönd kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a Nyertes Játékos Kódja kizárásra kerül és a Bőröndre való jogosultságát elveszti.

5.7. A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.8. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Weboldalon, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kódot feltöltő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

7.1. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.hellenergystore.com/adatvedelmi-nyilatkozat linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „Majka & HELL” elnevezésű nyereményjátékhoz” nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Kód Feltöltés hiányosságáért/hibájáért (pl. kód elírása stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.hellenergystore.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.4. Ha a Játékos a Kód feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.7. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

9. A Nyertes Játékos elállása a megrendelt Játékban Résztvevő Termékektől

9.1. Amennyiben a Játékos a jogszabályok által megengedett esetben jogszerűen eláll a Játékban Résztvevő Termékekre vonatkozó megrendelésétől és visszaküldi a megrendelt termékeket, úgy köteles a még le nem kapart kaparós vouchert is visszaküldeni. Ilyen esetben a Játékos elveszti jogosultságát a Játékban való részvételre.

9.2. Amennyiben a Játékos a jogszabályok által biztosított elállási időben a kaparós vouchert lekaparja és a kaparós voucheren feltüntettek szerint Nyereményre válik jogosulttá, de a megrendelt Játékban Résztvevő Terméket elállási jogával élve visszaküldi, úgy köteles a nyertes kaparós vouchert, illetve a Nyereményt is visszaszolgáltatni a Szervező részére. A Nyeremény visszaszolgáltatása oly módon történik, hogy a Játékos a részére megküldött Bőröndöt saját költségén a Szervező székhelyére postázza, amennyiben Koncertjegyre lenne jogosult, akkor Szervező a koncertesemény szervezőjét tájékoztatja a Nyertes Játékos Koncertjegyre való jogosultságának megszűnéséről.

9.3. Amennyiben az elállás jogával a Nyertes Játékos az általa a Weboldalon választott koncertesemény időpontját követően él, úgy köteles a Koncertjegy ellenértékét a Szervező részére átutalás útján megtéríteni. A Koncertjegy darabjának ellenértéke 14.990 Ft., azaz tizennégyezer-kilencszázkilencven forint, így a két személyre szóló Koncertjegy megnyerése esetén 29.980Ft., azaz huszonkilencezer-kilencszáznyolcvan forint fizetendő.

9.4. A jelen Játékszabályzat 9.2. illetve 9.3. pontjában leírt esetben a Szervező a visszaküldött Játékban Résztvevő Termékek átvételét követő 24 (huszonnégy) órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Nyertes Játékossal. A Nyertes Játékos a Szervezővel az ellenérték megfizetése tekintetében köteles együttműködni.

9.5. A jelen Játékszabályzat 9.2. illetve 9.3. pontjában foglalt esetben, tehát amikor a Játékos a Nyereményre való jogosultságát követően küldi vissza a megrendelt Játékban Résztvevő Terméket (eláll a szerződéstől), a Szervező a Játékost a további Játékból kizárja, és Nyereményre a továbbiakban nem lesz jogosult. A Játékból való kizárásról a Szervező a Játékost e-mail útján értesíti.

9.6. Amennyiben a Játékos az elállás jogával kíván élni, úgy a kaparós voucher Kódja által biztosított 10 (tíz) % kedvezményre sem jogosult a következő vásárlása végösszegéből. Amennyiben a Játékos a 10 (tíz) %-os kedvezményét azelőtt érvényesíti egy következő rendelés végösszegéből, hogy az azt megelőző rendelést visszaküldte volna, de a kedvezmény érvényesítését követően mégis visszaküldi (eláll a rendeléstől), úgy köteles a Szervező számára az érvényesített 10 (tíz) %-os kedvezmény összegét megtéríteni. A Játékos köteles a Szervezővel együttműködni az összeg megtérítése során.

Budapest, 2019. október 30.

HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Szervező

© 2019 HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva!